Ο χάρτης

Εκτύπωση

Όπως βλέπετε στο χάρτη, χωρίσαμε την Ελλάδα σε περιοχές με κριτήριο τη γεωγραφική θέση των κάμπινγκ και την κατανομή τους στον ελληνικό χώρο.
Κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα κεφαλαίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Για να είναι ο οδηγός μας ακόμη πιό λειτουργικός, τα κάμπινγκ παρουσιάζονται κατά σειρά ανάλογα και με την προσέγγισή τους από στεριά ή θάλασσα με βάση τις τέσσερις αφετηρίες - μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβου: τη Θεσσαλονίκη για τις περιοχές Α και Β, την Ηγουμενίτσα για την περιοχή C, την Αθήνα για την περιοχή D και την Πάτρα για την περιοχή Ε. Για την περιοχή F, για τα νησιά δηλαδή, αφετηρία σας μπορεί να είναι διάφορα λιμάνια. Στους χάρτες κάθε περιοχής, θα βρείτε τα κάμπινγκ με τους κωδικούς τους αριθμούς.