Γράμμα περιοχής & η επικεφαλίδα

Εκτύπωση

Το γράμμα καθώς και το χρώμα του χαρακτηρίζουν την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην οποία αυτή αναφέρεται.

Η επικεφαλίδα του κάθε κάμπινγκ σας δίνει τις εξής πληροφορίες:


  ●  Το νούμερο που αντιστοιχεί στον κωδικό του κάθε κάμπινγκ και με αυτόν παρουσιάζεται στους χάρτες και όπου αλλού γίνεται αναφορά του, χάριν συντομίας.


  ●  Το όνομα του κάμπινγκ.


  ●  Η περιοχή που βρίσκεται το κάμπινγκ.


  ●  Ο ταχυδρομικός κωδικός του.


  ●  Τα τηλέφωνα και το fax του.


  ●  Η χρονική περιόδος που το κάμπινγκ είναι ανοικτό.


  ●  Η επιφάνεια την οποία καλύπτει το κάμπινγκ σε στρέμματα.


  ●  Ο αριθμός των θέσεων. Κάθε θέση αντιστοιχεί κατά μέσον όρο σε 3 άτομα.


  ●  Στο τέλος αναφέρεται το όνομα του διευθυντή της μονάδας.