Τα σύμβολα

Εκτύπωση

Τα σύμβολα είναι χωρισμένα σε 6 ενότητες, από τις οποίες η κάθε μία αντιπροσωπεύει συμβολισμούς με κοινά χαρακτηριστικά.


● Η πρώτη ενότητα έχει σύμβολα που δείχνουν την τοπογραφική μορφή και τις θέσεις που προορίζονται για τους κατασκηνωτές.


● Στη δεύτερη ενότητα θα βρείτε τις πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας.


● Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις παροχές που έχουν σχέση με την χρήση ρεύματος και κοινόχρηστων συσκευών.


● Στην τέταρτη ενότητα θα βρείτε τις οργανωμένες υπηρεσίες και τα καταστήματα που υπάρχουν στο κάμπινγκ.


● Στην πέμπτη ενότητα θα βρείτε τα είδη ψυχαγωγίας και σπόρ που προσφέρει το κάμπινγκ.


● Τέλος στην έκτη ενότητα σας δίνουμε διάφορες πληροφορίες.


● Το σύμβολο  N όπου υπάρχει δηλώνει οτι το κάμπινγκ είναι νεό και για πρώτη φορά καταχωρείται στον οδηγό.