Περιοχές του χάρτη

Εκτύπωση

Ο χάρτης χωρίζεται σε έξι περιοχές με κριτήριο τη γεωγραφική θέση των κάμπινγκ και την κατανομή τους στον ελληνικό χώρο.


Περιοχή A:  Κεντρική - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.


Περιοχή B:  Πιερία, Πήλιο και Καλαμπάκα.


Περιοχή C:  Ήπειρος, Κέρκυρα, Λευκάδα.


Περιοχή D:  Αττική, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα.


Περιοχή E:   Ο γύρος της Πελοποννήσου, Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά.


Περιοχή F:  
Η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Ρόδος και η Κώς.